Czy dynamika przyrostu beta hCG w 6 tyg. ciąży jest prawidłowa?

Czy dynamika przyrostu beta hCG w 6 tyg. ciąży jest prawidłowa? Z badania USG wynika, że pęcherzyk odpowiada 6 tc., a ciałko żółte z echem zarodka 5 tc. Czy to oznacza, że zarodek rozwija się wolniej? Wynik beta hCG 12000 mlU/ml, a 2 dni później 18000 mlU/ml.

Ocenia się, że na początku ciąży poziom betahCGpowinien wzrosnąć co najmniej o 66% w ciągu 48. godzin, 114% w ciągu 72. godzin i 175% w ciągu 96. godzin. Potem przyrost jest wolniejszy i po osiągnięciu poziomu 1000 mIU/ml ważniejsze jest monitorowaniu ciąży w badaniu ultrasonograficznym. Jeśli nie ma Pani krwawienia ani plamienia, trzeba poczekać na kolejne badanie USG, które potwierdzi prawidłowy rozwój ciąży.

Embriolog nOvum

Powrót do forum