Czy dzieci poczęte po in vitro są słabsze i częściej zapadają na raka?

Mam ślicznego synka urodzonego po pierwszym podejściu do in vitro. Czy to prawda, że dzieci po in vitro są słabsze i częściej zapadają na raka? Takie zdanie ostatnio usłyszałam od mojej koleżanki, która powołała się na badania prowadzone na szczurach. Czy Pani Doktor słyszała coś na temat takich badań?

Niektórzy badacze sugerują, że pewne techniki towarzyszące wspomaganemu rozrodowi (np. stymulacja hormonalna pacjentki czy hodowla zarodków w warunkach laboratoryjnych) mogą zaburzać tak zwany imprinting genomowy, co może leżeć u podłoża niektórych typów nowotworów wieku dziecięcego (między innymi białaczki i nowotworów układu nerwowego). Jednak nie należy opierać się na sugestiach ani pracach opartych na małych liczbach dzieci, ponieważ nie osiągają one statystycznej istotności. Ryzyko zachorowania na nowotwór u dzieci poczętych metodą in vitro było badane w kilku dużych pracach. Największa i najbardziej aktualna praca na temat była oparta na badaniu 51 063 dzieci urodzonych po in vitro i obserwowanych do 10. roku życia w Danii. Wśród tej grupy dzieci zanotowano 51 przypadków zachorowania na nowotwory (ryzyko zachorowania ok. 0,1%). Ryzyko to jest porównywalne do ogólnej populacji dzieci poczętych naturalnie (nie zanotowano statystycznego wzrostu) - Brinton et al. (2004). Childhood tumor risk after treatment with ovulation-stimulating drugs. Fertility & Sterility, 81, 1083–1091. Podobne wyniki wykazali w swych pracach Bruinsma, et al.(2000). Incidence of cancer in children born after in vitro fertilization. Human Reproduction, 15, 604–607 oraz Doyle, P et al. (1998). Cancer incidence in children conceived with assisted reproduction technology. Lancet, 352, 452–453.

Embriolog nOvum

Powrót do forum