Czy dzisiejsza medycyna jest w stanie wskazać jakie jest prawdopodobieństwo, że zarodki obumrą w dalszych etapach rozwoju?

Po zapłodnieniu 6 komórek uzyskałam 6 blastocyst: 5AA, 4AA, 3AA, 4AB, 3BB i 2BB. Czy dzisiejsza medycyna jest w stanie wskazać jakie jest prawdopodobieństwo, że zarodki obumrą w dalszych etapach rozwoju? Czy może ewentualnych problemów w zagnieżdżaniu zarodków należy szukać z w złym przygotowaniu macicy do transferu?

To jest bardzo dobry wynik! 6 blastocyst z 6. zapładnianych komórek jajowych. Należy podejść do tej sytuacji z optymizmem, choć należy oczywiście pamiętać, że ogólnie szansa na ciążę po zabiegu in vitro wynosi ok. 40% po transferze tzw. świeżym i ok. 30% po transferze mrożonych zarodków. W szczególnych sytuacjach szanse te mogą się zwiększać (w przypadku podania dobrze rozwiniętych blastocyst dochodzą do 50%) lub zmniejszać (np. w związku z wiekiem). Współczesna medycyna obecnie coraz częściej sięga po badania genetyczne, żeby stwierdzić czy zarodki nie mają błędów, które mogłyby uniemożliwić ich implantację, ale nie jest to w 100% pewne badanie. Należy również wyeliminować inne przyczyny braku ciąży (np. wykluczyć ewentualne nieprawidłowości w macicy).

Embriolog nOvum

Powrót do forum