Czy Embryogen mógłby nam pomóc?

Jestem przed 4 IVF-em, chciałabym zrobić wszystko, aby zwiększyć szansę na implantację. Czy Embryogen mógłby choć trochę pomóc? Jaki jest koszt dodatkowy i kiedy najpóźniej można zdecydować o zastosowaniu tego leku?

Wspominane przez Panią medium jest dedykowane pacjentkom, które w przeszłości doświadczyły poronień (w tym także pustego jaja płodowego), po wykluczeniu wszystkich innych przyczyn tego stanu rzeczy. EmbryoGen zawiera naturalny cytokinowy czynnik wzrostu (GM-CSF), który może zwiększać nieco szansę na pomyślną implantację zarodka i jego dalszy rozwój w sytuacji, gdy podejrzewa się, że niedobór tego czynnika jest przyczyną poronień.W innych przypadkach jego działanie nie ma korzystniejszego wpływu na rozwój zarodków niż pożywki, które stosuje się rutynowo. Użycie tego medium hodowlanego wiąże się z koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty, a ostateczną decyzję dotyczącą jego ewentualnego zastosowania należy podjąć (po konsultacji z lekarzem) najpóźniej w ostatnim dniu stymulacji. Laboratorium in vitro musi mieć co najmniej jeden dzień na jego przygotowanie.

Jeśli zarodki dobrze się rozwijają, to aby zwiększyć szansę na implantację należałoby pomyśleć o hodowli do stadium blastocysty oraz zastosowaniu leków zmniejszających skurcze macicy po transferze, oczywiście po wykonaniu histeroskopii celem wykluczeniu przeszkód w zagnieżdżeniu istniejących w jamie macicy. Można też rozważyć scratching w cyklu poprzedzającym transfer. Jednak wszystkie te działania należy omówić z lekarzem prowadzącym, który najlepiej oceni które z nich mogą zwiększyć szansę w Pani konkretnym przypadku. Ważne są bowiem także inne, poza embriologiczne czynniki, takie jak Pani wiek, ogólny stan zdrowia, ewentualne choroby współistniejące u Pani lub małżonka. Życzymy powodzenia!

Embriolog nOvum

Powrót do forum