Czy endometrium liniowe o grubości 11 -12 mm w dniu ET jest prawidłowe?

Jak powinno wyglądać prawidłowe endometrium w dniu transferu, jaką powinno mieć grubość? Czy endometrium liniowe o grubości 11 -12 mm jest prawidłowe?

Grubość endometrium jest prawidłowa.

Embriolog nOvum

Powrót do forum