Czy guz wątroby może być przeszkodą w rozpoczęciu procedury IVF?

Czy guz typu FNH stanowi przeciwwskazanie dla rozpoczęcia proceduryin vitro? Staramy się z partnerem o dzidziusia blisko od roku. Po 6-7 miesiącach bezskutecznych starań najpierw ja przeszłam wszelkie możliwe badania, następnie mój partner zrobił badanie nasienia. Androlog po obejrzeniu wyników powiedział, że aczkolwiek nie wyklucza naturalnego zjaścia w ciążę, to jedynym rozwiązaniem jakie widzi jestin vitro. Jesteśmy w trakcie robienia badań dodatkowych (kariotyp, DNA plemnika, hormony). Sen z powiek spędza mi wątpliwość czy zdiagnozowany u mnie guz wątroby typu FNH (od 5-6 lat jego rozmiar nie powiększa się) nie będzie przeszkodą do rozpoczęcia proceduryin vitro.

Jest to pytanie, na które odpowiedzieć może jedynie lekarz, ponieważ wiedza embriologiczna nie jest wystarczająca. Ponieważ leki stosowane w trakcie stymulacji jajników do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, podobnie jak wszystkie inne tego rodzaju substancje, są metabolizowane w wątrobie, co może być znacznym obciążeniem dla tego narządu w przypadku stwierdzonych w nim zmian, niezbędna jest konsultacja z hepatologiem i jego stanowisko dotyczące tej kwestii. W trakcie wizyty u lekarza trzeba także zasięgnąć jego opinii odnośnie dowpływu stosowanych w trakcie stymulacji leków hormonalnych na guz zlokalizowany w wątrobie – lekarze i naukowcy podkreślają korelację pomiędzy występowaniem ogniskowych rozrostów wątroby a przyjmowaniem przez pacjentki antykoncepcji hormonalnej lub hormonalnej terapii zastępczej, trzeba więc dowiedzieć się czy stosowanie hormonów w trakcie stymulacji będzie w Pani przypadku bezpieczne. W sytuacji, gdyby hepatolog nie wyraził zgodyna przystąpienie przez Panią do stymulacji hormonalnej, należy rozważyć podejściedo procedury zapłodnienia pozaustrojowego na tak zwanym cyklu naturalnym bez stosowania żadnych leków lub w cyklu minimalnie stymulowanym. Hepatolog powinien również wypowiedzieć się czy zmiany hormonalne w ciąży niezależnie sposobu jej poczęcia nie będą mieć wpływu na stan Pani wątroby.

Embriolog nOvum

Powrót do forum