Czy hCG po transferze blastocysty nie przyrasta zbyt szybko?

W 7 dpt blastocysty beta hCG wynosiło 29,23, natomiast w 10 dpt wyniosła juz 200,30. Czy to nie za duży przyrost?

Ocenia się, że na początku ciąży poziom betahCGpowinien wzrosnąć co najmniej o 66% w ciągu 48. godzin, 114% w ciągu 72. godzin i 175% w ciągu 96. godzin. To są jednak przyrosty oceniane po 12 - 14 dniach od transferu zarodka. Duże przyrostyhCGmogą (choć nie muszą) świadczyć np. o ciąży mnogiej (w przypadku podania jednej blastocysty może dojść do ciąży bliźniaczej jednojajowej, choć zdarza się to bardzo rzadko). Ale zazwyczaj duży przyrost świadczy o dobrym dynamicznym rozwoju ciąży, poza tym poziom hormonu betahCGw ciąży pojedynczej po podaniu dobrze rozwiniętej blastocysty jest dużo wyższy niż oznaczany w tym samy dniu, ale po transferach zarodków we wcześniejszych stadiach rozwojowych.

Embriolog nOvum

Powrót do forum