Czy hCG równa 191 dwanaście dni po transferze świadczy o ciąży?

Czy hCG równa 191 dwanaście dni po transferze świadczy o ciąży?

Tak, wynik wskazuje na ciążę; gratulujemy! Proszę powtórzyć oznaczenie stężenia hormonu po upływie 48 godzin od chwili pierwszego badania i obydwa uzyskane wyniki skonsultować z lekarzem.

Embriolog nOvum

Powrót do forum