Czy HCV jest przeciwwskazaniem do przystąpienia do stymulacji i procedury

Jesteśmy w trakcie przygotowań do procedury In Vitro. Obecnie mąż odebrał wyniki badań, test anty HCV wyszedł pozytywny. Czy jest to przeciwwskazaniem do przystąpienia do stymulacji i procedury In Vitro w wyznaczonym terminie?
Nie, nie jest to przeciwwskazaniem do zabiegu zapłodnienia metodą in vitro. Mąż powinien jednak zrobić dodatkowe badania, które potwierdzą lub wykluczą zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C i jeśli to się potwierdzi, udać na konsultację do lekarza specjalisty od chorób zakaźnych w celu ewentualnego wdrożenia terapii.

Embriolog nOvum

Powrót do forum