Czy histeroskopię można wykonać na początku stymulacji hormonalnej?

Czy histeroskopię można wykonać na początku stymulacji hormonalnej?

Histeroskopię należy wykonać najpóźniej w cyklu poprzedzającym stymulację hormonalną. Nie praktykuje się wykonywania rutynowej histeroskopii podczas stymulacji, chyba że jest nagły i szczególny powód jej wykonania (np. usunięcie ewentualnej przeszkody w transferze lub inne, o których na pewno Panią poinformował lekarz prowadzący).

Embriolog nOvum

Powrót do forum