Czy im mężczyzna starszy, tym trudniej zostać mu ojcem?

Czy im mężczyzna starszy, tym trudniej zostać mu ojcem czy nie ma zależności?

Badania przeprowadzone przez naukowców z Bostonu dowodzą, że szanse na posiadanie przez mężczyznę dziecka maleją wraz z jego wiekiem. Od dawna wiadomo, że płodność kobiet gwałtownie maleje po 35. roku życia, Amerykanie postanowili sprawdzić jak istotny jest wiek mężczyzny dla skuteczności poczęcia – przeanalizowali wskaźniki urodzeń po IVF-ie w kilku grupach wiekowych: poniżej 30 r.ż., 30-35 lat, 35-40 lat, 40-42 lat, u mężczyzn wyodrębniono dodatkową grupę – ponad 42 lata. Pacjentki w wieku 40-42 lata miały najniższe wskaźniki urodzeń, dodatkowo w tej grupie wiek partnerów nie miał znaczenia dla pomyślności IVF-u, ale dla młodszych kobiet wiek mężczyzny był bardzo istotny w kontekście powodzenia procedury.

Embriolog nOvum

Powrót do forum