Czy istnieją jakieś badania, wskazania do rodzaju porodu po ICSI?

Dzięki Państwu jesteśmy w 21 tyg. ciąży. Nasze pytanie dotyczy bezpieczeństwa dziecka podczas porodu - czy istnieją jakieś badania, wskazania do rodzaju porodu po ICSI mając na uwadze zdrowie dziecka i uniknięcie komplikacji?

Sam zabiegin vitronie jest bezwzględnym wskazaniem do cięcia cesarskiego. W rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczących postępowania w ciąży po in vitro znalazło się stwierdzenie: „że ciąża po ART jest normalnym biologicznie stanem kobiety, ale z całą odpowiedzialnością należy stwierdzić, iż ze względu na obciążenia medyczne, psychiczne, społeczne i finansowe,ciążę te powinny być traktowane jako ciąże specjalnej troski”. W związku z tym jako sposób zakończenia ciąży PTG rekomenduje: w ciąży wielopłodowej: cięcie cesarskie, w ciąży jednopłodowej: zgodnie z sytuacją położniczą, jednak z uwzględnieniem życzenia ciężarnej dotyczącego cięcia cesarskiego.

Embriolog nOvum

Powrót do forum