Czy istnieją ograniczenia dla testu HBA?

Czy istnieją ograniczenia dla testu HBA?
Ponieważ podstawą badania jest ocena funkcjonalności ruchomych plemników, nie przeprowadza się badania jeśli w nasieniu nie ma ruchliwych plemników - badanie nie może zostać przeprowadzone w przypadku obniżonej ruchliwości plemników lub przy całkowitym braku ruchliwych plemników w nasieniu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum