Czy istnieją szanse na ciążę, gdy w 10 dpt hCG=2,3, w USG endometrium na 18mm i nie ma miesiączki?

Czy istnieją szanse na ciążę, gdy w 10 dpt hCG=2,3, w USG endometrium na 18mm i nie ma miesiączki?

Proszę raz jeszcze oznaczyć poziom hCG po upływie 48. godzin od chwili pierwszego badania, a obydwa uzyskane wyniki skonsultować ze swoim lekarzem prowadzącym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum