Czy istnieje jakiś sposób żeby pomóc w zagnieżdżeniu zarodka?

W 2010 in vitro w Novum, 3 transfery, brak ciąży. W 2013 in vitro, Kraków, 2 transfery zarodki klasy 8a 8b, brak zagnieżdżenia. Otoczka zarodków bardzo cienka. Czy istnieje jakiś sposób żeby pomóc w zagnieżdżeniu zarodka?

Nie każda próbain vitrokończy się sukcesem, nawet ta o największej szansie na ciążę. Najczęstszą przyczyną niepowodzeń w zagnieżdżeniu zarodków jest ich nieprawidłowy rozwój, co zdarza się zarówno w warunkachin vitro, jakin vivo(czyli w organizmie kobiety). W chwili obecnej medycyna nie ma wpływu na rozwój zarodków, trzeba cierpliwie próbować dopóki nie trafi się na ten prawidłowyembrion, który będzie zdolny do zapoczątkowania ciąży. Drugą co do częstości przyczyną niepowodzeń jest nieprawidłowa lub niegotowa do implantacji śluzówka macicy – należy starać się dobrze zsynchronizować przygotowanie śluzówki z rozwojem zarodka. Zasadniczy wpływ na powodzenie zapłodnienia i rozwój zarodków ma jakość komórek jajowych i plemników, w tym przede wszystkim ich materiał genetyczny (należałoby oznaczyć kariotypy, jeśli nie wykonywano tego badania). W pewnym stopniu szanse na uzyskanie ciąży zwiększają także inne, zewnętrzne czynniki związane ze sposobem stymulacji jajników, z warunkami hodowliin vitro, między innymi stosowane pożywki (media), zachowanie optymalnych warunków hodowli embrionów (jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w macicy) oraz doświadczenie, wiedza i umiejętności embriologa. Dodatkowymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na jakość gamet i zarodków i które należy przeanalizować, są ewentualne szkodliwe warunki życia i/ lub pracy, współistnienie niektórych chorób ogólnoustrojowych, stosowanie używek (palenie papierosów przez któregokolwiek z partnerów znacząco zmniejsza szansę na ciążę!) lub stałe stosowanie niektórych leków, wiek. Jeśli nie wykonywano u Pani tego badania, to przed kolejną próbą należy wykonać histeroskopię, aby wykluczyć istnienie przeszkód w macicy, które utrudniałyby implantację zarodka.

Jeśli zostaną wykluczone wszystkie inne przyczyny, rozważyć należy czy problem nie leży w nadmiernej czynności skurczowej macicy. W chwili obecnej w nOvum prowadzimy badanie kliniczne nowego leku zmniejszającego skurcze macicy bezpośrednio po transferze. Jeśli jest Pani zainteresowana oraz spełnia Pani kryteria włączenia do badania, prosimy o kontakt. Szczegóły kwalifikacji i dane kontaktowe podane są w ogłoszeniu: http://www.novum.com.pl/pl/nowosci/juz-teraz-szansa-na-bezplatne-in-vitro-1/

Embriolog nOvum

Powrót do forum