Czy istnieje możliwość skorzystania z komórki siostry zamiast komórki dawczyni?

Czy istnieje możliwość skorzystania z komórki siostry zamiast komórki dawczyni?


Tak, istnieje taka możliwość. Pacjentka biorczyni zgłasza się do kliniki ze swoją dawczynią, która jest następnie stymulowana i podawana punkcji jajników – w takim przypadku czas oczekiwania na zabieg znacznie skraca się w porównaniu z dawstwem anonimowym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum