Czy istnieje możliwość sprawdzenia na jakim etapie poszło coś nie tak, że transfer nie zakończył się ciążą?

Czy istnieje możliwość sprawdzenia na jakim etapie poszło coś nie tak, że transfer nie zakończył się ciążą? Czy doszło do zagnieżdżenia, na którym etapie zarodek obumarł? Czy sprawdzanie od początku wyników bety może dać taką odpowiedź? Czy można opcjonalnie to samo robić z testem płytkowym? Czy dojrzała blastocysta po wprowadzeniu dostarcza hormon, który może być wykryty od razu?

Zarodki podane do macicy w stadium blastocysty zagnieżdżają się w śluzówce macicy na ogół w ciągu 1 - 2 dni po transferze. Po pomyślnej implantacji zapłodnionego oocytu, trofoblast zaczyna produkować przenikającą do krwi gonadotropinę kosmówkową. Wykrywalne stężeniehCGwe krwi (powyżej 1 mlU/ml) pojawia się najpóźniej do 48. godzin po implantacji zapłodnionej komórki jajowej. Naszym pacjentkom, dla osiągnięcia wiarygodnych wyników, zalecamy jednak oznaczenie poziomuhCGpo upływie 12 – 14 dni od transferu, choć pierwsze oznaki wzrostu poziomuhCGwe krwi po transferze rozwiniętej blastocysty można zaobserwować już po 10. dniach od transferu. Wcześniejsze oznaczenia mogą dawać efekt fałszywie pozytywny wskutek utrzymującego się we krwi stężenia gonadotropiny kosmówkowej (hCG) przyjętej w formie iniekcji przed punkcją jajników.

Embriolog nOvum

Powrót do forum