Czy istnieje możliwość zabiegu in vitro z komórek dawczyni?

Czy istnieje możliwość zabiegu in vitro z komórek dawczyni? Jaki jest okres oczekiwania? Jaka jest górna granica wiekowa kobiety, która przystępowałyby do tego zabiegu?

nOvum stwarza swoim pacjentkom możliwość użycia komórki jajowej dawczyni (zazwyczajanonimowej) do zapłodnienia metodąin vitro. Dawczyniami oocytów są przede wszystkim młode, zdrowe pacjentki podchodzące do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, najczęściej z powodu słabych parametrów nasienia męża, dobrze reagujące na stymulację hormonalną, u których w czasie punkcji jajników pobrano dużą liczbę komórek jajowych, a których część są skłonne przekazać potrzebującym parom w ramach ulgi w finansowaniu własnej terapii. Z uwagi na to, że nie wszystkie pacjentki spełniające powyższe kryteria decydują się na ten gest oraz że do dyspozycji przychodni przekazywana jest niewielka liczba komórek jajowych, czas oczekiwania na dawstwo wynosi około kilku miesięcy. Sporadycznie przyjmujemy komórki jajowe od kobiet, któremaja swoje zdrowe dzieci i poddają się stymulacji jedynie w celu oddania swoich komórek jajowych niepłodnym pacjentkom, które nie wytwarzają własnych. Nie zmienia to jednak faktu, że zapotrzebowanie na komórki jajowe jest zawsze większe niż ich dostępność. Zazwyczaj staramy się przekazać biorczyniom dwie komórki jajowe. Liczba dostępnych komórek jajowych pochodzących od dawczynimoże się zwiększyćoraz czas oczekiwania na nie może ulec skróceniu w przypadku dawstwa oocytów, które nie jest anonimowe – pacjentka biorczyni zgłasza się do kliniki ze swoją dawczynią, która jest następnie stymulowana i podawana punkcji jajników. Górna granica wieku biorczyni komórki jajowej to 45 lat.

Embriolog nOvum

Powrót do forum