Czy istnieje prawdopodobieństwo, że z podanych dwóch zarodków oba się zagnieździły, a następnie jeden obumarł?

W 11 dpt poziom beta hCG we krwi wynosił 5,9. W 12 dpt poziom beta hCG spadł do 4,2. Czy jest szansa na to, że z podanych dwóch zarodków klasy 4A i 4B oba się zagnieździły, a następnie jeden obumarł?

Wyniki kolejnych oznaczeń nie wskazują raczej na ciążę – poziom hCG powinien się proporcjonalnie zwiększać przy okazji następujących po sobie pomiarów, a nie zmniejszać się. Proszę raz jeszcze oznaczyć stężenie hCG w 14 dpt i wszystkie wyniki pomiarów skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum