Czy istnieje ryzyko uszkodzenia embrionów podczas procesu rozmrażania?

Czy istnieje ryzyko uszkodzenia embrionów podczas procesu rozmrażania? Jeśli posiadam 6 zamrożonych embrionów, to czy mam pewność 6-krotnej próby kriotransferu? Jaka jest statystycznie szansa na ciążę podczas kriotransferu?

Istnieje pewne ryzyko, że zamrożony zarodek nie przeżyje procesu rozmrażania. Najczęściej dotyczy to zarodków o obniżonym potencjale rozwojowym, z których i tak nie rozwinęłaby się ciąża, Odsetek przeżywalności zarodków kriokonserwowanych w nOvum utrzymuje się na poziomie ok.85-90%, a ­ilość ciąż po transferze odmrożonych zarodków dochodzi do, w zależności od metody, 25-30%.

Embriolog nOvum

Powrót do forum