Czy istnieje szansa, że po powtórzeniu badania wzrośnie?

Czy po crio transferze 2och zarodków (blastocyst), jest szansa na ciążę mimo wyniku Beata HCG w 12 dniu po transferze wyniosła 0,1? Czy istnieje szansa, ze po powtórzeniu badania 14 dpt beta hcg wzrośnie co oznaczało będzie jednak ciążę?
Na ogół stężenie beta hCG po transferze rozprężonej blastocysty wzrasta już w 10-tym dniu po podaniu zarodków do macicy. Proszę dla pewności oznaczyć raz jeszcze poziom gonadotropiny kosmówkowej beta hCG, a w wynik badania potraktować jako wiążący.

Embriolog nOvum

Powrót do forum