Czy jeśli nie dojdzie do kolejnej procedury na przestrzeni pół roku, to para może zostać wyłączona z programu?

Czy prawdą jest, że rozpoczęcie kolejnego cyklu w ramach programu następuje najpóźniej 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego – o ile nie ma do tego przeciwwskazań medycznych – czy jeśli nie dojdzie do kolejnej procedury na przestrzeni pół roku, to para może zostać wyłączona z programu?

Nie, pacjenci nie są wyłączani z programu. Prawdą jest natomiast, że pacjenci nie powinni bez konkretnego medycznego uzasadnienia opóźniać rozpoczęcia kolejnej stymulacji w ramach programu. W takiej sytuacji realizator może rozpocząć stymulację u kolejnych pacjentów, a pacjenci, którzy nie zgłosili sie na rozpoczęcie stymulacji zgodnie z zaleceniem, mogą zostać przesunięci na koniec kolejki, jeśli taka kolejka w ogóle u realizatora istnieje. Nie dotyczy to opóźnień wynikających wyczerpania się limitów finansowych u realizatora na dany okres. W tej sytuacji kolejka zostaje zachowana, a pacjenci są zmuszeni poczekać na kolejne transze refundacji. Wszystkie trzy próby, jeśli będzie konieczność ich wykonania (włącznie z kriotransferem ostatniego zamrożonego zarodka), by były nadal refundowane, muszą być przeprowadzone do końca czerwca 2016 roku.

Embriolog nOvum

Powrót do forum