Czy jeśli przed punkcją progesteron wynosił powyżej 2 ng /ml, to transfer powinien być odwołany?

Czy jeśli przed punkcją progesteron wynosił powyżej 2 ng /ml, to transfer powinien być odwołany? Jaka wartość progesteronu przed punkcją i transferem jest prawidłowa? A jeśli chodzi o crio, kiedy zbadać progesteron, w jakich dniach? Czy za wysoki prg przed owulacją może uniemożliwić zagnieżdżenie zarodków?

Wysoki poziom progesteronu jest korzystny w fazie lutealnej cyklu miesiączkowego kobiety oraz w ciąży, umożliwiając jej utrzymanie. Podczas stymulacji natomiast, a więc w fazie odpowiadającej fazie folikularnej cyklu miesiączkowego, ma niekorzystny wpływ na zdolność śluzówki do zagnieżdżenia się w niej zarodka, powodując zbyt szybką dojrzałość śluzówki macicy zanim zarodek osiągnie stadium odpowiednie do zagnieżdżenia się w niej. Należy jednak podkreślić, że podwyższony poziom tego hormonu zmniejsza szansę na ciążę przy świeżym transferze, ale jej kompletnie nie wyklucza. Próg, powyżej którego należy rozważyć odroczenie transferu jest wynikiem doświadczenia danego ośrodka. Według np.Bei Xui analizy 10000 cykli zapłodnieniain vitropoziom progesteronu negatywnie wpływający na wynikin vitrowynosi powyżej 1,5-2,25 ng/ml w dniu zakończenia stymulacji zależnie od odpowiedzi na tę stymulację (Serum progesterone level effects onthe outcome of invitro fertilization in patients with different ovarian response: an analysis of more than 10,000 cycles;Fertility and SterilityVolume 97, Issue 6, Pages1321–1327.e4, June 2012).

W takiej sytuacji zaleca się kriotransfer w cyklu bezowulacyjnym. Jeśli w ogóle badać poziom progesteronu podczas przygotowań, to oczywiście przed podaniem preparatów progesteronu, a w cyklu owulacyjnym przed pikiem LH, co jest dość trudne do uchwycenia (dodatni test owulacyjny oznacza, że wyrzut hormonu LH już się dokonał w przeciągu ostatnich 12 godzin, więc badanie poziomu progesteronu po dodatnim teście albo tuż przed nim nie dostarczy żadnych istotnych informacji).

Embriolog nOvum

Powrót do forum