Czy jeśli z wyników badań wynika, że przechodziłam cytomegalię i toksoplazmozę, to czy do IVF-u muszę jeszcze raz powtarzać badania?

Czy jeśli z wyników badań wynika, że przechodziłam cytomegalię i toksoplazmozę i nabrałam odporności, to czy do IVF-u muszę jeszcze raz powtarzać badania? Czy mają one jakiś czas ważności?

Jeśli dysponuje Pani wynikami badań potwierdzającymi przechorowanie przez Panią cytomegalii i toksoplazmozy (obecność przeciwciał klasy IgG), nie jest konieczne powtarzanie badań przed przystąpieniem do IVF-u.

Embriolog nOvum

Powrót do forum