Czy jeśli zgodnie z normami laboratorium w badaniu HCG nie jestem w ciąży, to mogę ją wykluczyć w 100%?

Czy jeśli zgodnie z normami laboratorium w badaniu HCG total (nie samo beta), nie jestem w ciąży to mogę ją wykluczyć w 100%?

Tak, ale jeśli podchodziła Pani do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego, to za wiarygodny należny uznać wynik otrzymany mniej więcej około 14 dpt.

Embriolog nOvum

Powrót do forum