Czy jest jakaś zależność potwierdzona badaniami pomiędzy sposobem zapłodnienia IVF/ICSI a płcią dziecka?

Mam u Państwa zamrożone zarodki. Powoli myślę o powrocie po nie. Czy muszę wykonać jakieś badania? Czy jest jakaś zależność potwierdzona badaniami pomiędzy sposobem zapłodnienia IVF/ICSI a płcią dziecka? Do tej pory z dwóch zarodków IVF mamy dwóch synów, ale mamy jeszcze dwa zarodki z ICSI. Czy mogę mieć nadzieję na córkę?

Listę badań do wykonania przed kriotransferem lekarz przekazuje pacjentce w czasie wizyty, wymagania dotyczące badań mogą się różnić indywidualnie. Zawsze jednak trzeba mieć ważne (6 mies.) badania w kierunku chorób tzw. infekcyjnych (żółtaczki typu B i C, HIV,Chlamydii, kiły). Jeśli jest Pani naszą pacjentką, to aktualność i kompletność badań do kriotransferu można sprawdzić kontaktując się mailowo z naszym konsultantem: http://www.novum.com.pl/pl/kontakt/kontakt-z-konsultantem/

Wyniki analiz australijskich naukowców opublikowane na łamach British Journal of Obstetrics and Gynaecology (BJOG) sugerują, że prawdopodobieństwo urodzenia noworodka płci męskiej przy zastosowaniu standardowej metody in vitro wzrasta do 56% w porównaniu z 51% przy poczęciu klasycznym. Z kolei użycie ICSI, zwiększa szansę na narodziny dziewczynki, jednak już nie tak znacznie (z 49 do 51%).

Embriolog nOvum

Powrót do forum