Czy jest jakieś minimum, które powinna osiągnąć wartość hCG w danym dniu?

Jestem aktualnie 14 d.p.t. 5-dniowej blastocysty. Moje wyniki do tej pory przeprowadzonych badań hCG przedstawiają się następująco:
9 d.p.t. - 20,87 mIU/ml
13 d.p.t. - 91,83 mIU/ml
Zdaję sobie sprawę, że przyrost jest jak najbardziej właściwy. Moje pytanie dotyczy samych wartości liczbowych. Czy nie są one za niskie jak na ten czas? Czy jest jakieś minimum, które powinna osiągnąć wartość hCG w danym dniu? Dlaczego przykładowo wiele udanych IVF w początkowych dniach posiada wartości już trzycyfrowe a wiele nieudanych IVF w tym samym czasie dwucyfrowych. Jednak mimo szerokiego zakresu widełek jedno z drugim koreluje ze sobą.

Istotniejszy od wartości liczbowej jest prawidłowy przyrost beta hCG i to w oparciu o niego można prognozować rozwój ciąży. Normy stężenia beta hCG są różne dla różnych laboratoriów przeprowadzających analizy (najczęściej za wartości wskazujące na ciążę po transferze uznaje się wartość powyżej 5 mIU/ml). Zazwyczaj poziom hormonu betahCGw ciąży pojedynczej po podaniu dobrze rozwiniętej blastocysty jest dużo wyższy niż oznaczany w tym samy dniu, ale po transferach zarodków we wcześniejszych stadiach rozwojowych. Wartości bezwzględne są bardzo różne, zależne od dnia oznaczenia po transferze, stadium rozwoju zarodka podczas transferu itd. Jest wiele prac prognozujących rozwój ciąży w zależnościod wartości bezwzględnej hormonu beta hCG oznaczanego w określonym dniu po transferze zarodka. Np. Bjercke et al [Bjercke S, Tanbo T, Dale PO, Morkrid L, Abyholm T. Human chorionicgonadotrophinconcentrations in earlypregnancyafter in-vitro fertilization.Hum Reprod.1999;14(6):1642–1646] zauważył, że ciąże , w których poziom beta hCG wynosił więcej niż 55 IU/L w 12. dniu po transferze mają 90% szans na kontynuację. Z kolei Ochsenkühn R. (Acta ObstetGynecolScand.2009;88(12):1382-8. doi: 10.3109/00016340903322743. Predictivevalue of early serum beta-hCGlevelsafter single blastocyst transfer. Ochsenkühn R1,Arzberger A,von Schönfeldt V,Engel J,Thaler CJ,Noss U.) stwierdził, że poziom beta hCG powyżej 15 mIU/mL, 80 mIU/mLi 1500 mIU/mLw 11., 14. i 21. dniu po pobraniu komórek jajowych, odpowiednio w 89%, 93% i 92% przypadków rokuje dobrze, co do dalszego rozwoju ciąży.

Embroiolog nOvum

Powrót do forum