Czy jest jakiś system elektronicznego rejestrowania rozwoju zarodków?

Jak często sprawdzane są komórki po zapłodnieniu metoda mikromanipulacji? Czy jest jakiś system monitorowania elektronicznego rejestrującego ich rozwój i z jaką częstotliwością?

Po ok. 18-20 godzinach od zapłodnienia (mikromanipulacji) komórki są oglądane pod mikroskopem, aby stwierdzić czy prawidłowo się zapłodniły. Kolejne obserwacje są wykonywane raz na dobę. Urządzeniem (inkubatorem), które umożliwia stałą obserwację zarodka od chwili dokonania zapłodnienia, przez wszystkie stadia jego rozwoju aż do transferu bez konieczności wyjmowania embrionów z inkubatora jest embrioskop. Pojedyncze zdjęcia monitorujące rozwój zarodków gromadzone są przez urządzenie co kilkanaście minut, co pozwala na uzyskanie szczegółowego zapisu obejmującego cały okres hodowli zarodków, na podstawie którego do transferu wybierane są najlepiej rokujące embriony – prawidłowe morfologicznie i charakteryzujące się właściwym tempem podziałów komórkowych. Ostatecznie jednak nie stwierdzono, aby jakieś szczególne cechy, które widać podczas stałego monitorowania dawały lepszą rokowniczo możliwość wyboru zarodka niż ocena morfologiczna wykonana rutynowo 1x na dobę oraz tuż przed transferem. Na pewno dużym udogodnieniem jest brak konieczności wyjmowania zarodków z inkubatora w celu ich oceny.

Embriolog nOvum

Powrót do forum