Czy jest jeszcze szansa na ciążę?

W drugiej dobie miałam podany zarodek 8B/C. Wynik HCG w 9dpt wynosi 6. Progesteron 59 i estradiol 689. Czy jest jeszcze szansa na ciążę? Zastrzyk wyzwalający w wysokości 1/5 ampułki przyjęłam 4 dni wcześniej.

Należy powtórzyć oznaczenie stężenia hCG, najlepiej w 14/15 dpt, a wynik potraktować jako wiążący. Wynik 6 może być efektem przyjęcia 1/5 amp. leku 4 dni wcześniej.

Embriolog nOvum

Powrót do forum