Czy jest możliwe, aby hcg z poziomu 10338 w 11dpt spadła w ciągu 48 h do 391?

Czy jest możliwe, aby hcg z poziomu 10338 w 11dpt spadła w ciągu 48 h do 391, czy ten pierwszy wynik należy potraktować jako pomyłkę w laboratorium? Wynik 391 został potwierdzony w innym laboratorium - godzinę po poprzednim pomiarze uzyskano wynik bardzo zbliżony.

Proszę sprawdzić czy oba oznaczenia podane są w takich samych jednostkach (pierwszy pomiar jest bardzo wysoki jak na wczesną ciążę). W praktyce możliwy jest spadek hCG; mówimy wówczas o ciąży biochemicznej. Jednak w tym wypadku bardzo wysoki pierwszy pomiar wydaje się być mało prawdopodobny. Należy monitorować dalszy wzrost hormonu hCG oraz potwierdzić ciążę w badaniu ultrasonograficznym przy poziome hCG pow.1000 mIU/mL.

Embriolog nOvum

Powrót do forum