Czy jest możliwe wykrycie obecności zarostów wewnątrzmacicznych przy użyciu 3D ultrasonografu?

Czy jest możliwe wykrycie obecności zarostów wewnątrzmacicznych przy użyciu 3D ultrasonografu?

Najczęściej tak. Jest precyzyjniejsze niż klasyczneUSG 2D. Lecz najbardziej precyzyjne jest badanieUSG 3D z kontrastem (SIS) oraz oczywiście histeroskopia.

Embriolog nOvum

Powrót do forum