Czy jest możliwe zapłodnienie drogą naturalną?

Czy z koncentracją plemników 3 mln / 1ml, 12.9 mln w całym ejakulacie (4.2ml) oraz liczbą plemników o prawidłowej budowie 3% jest możliwe zapłodnienie drogą naturalną?

Nie ma informacji o ruchliwości plemników, a to jest ważna informacja. Przy obniżonych parametrach nasienia należy powtórzyć badanie ogólne nasienia po 1 miesiącu. Nie jest wykluczone zapłodnienie drogą naturalną, ale szanse są mniejsze niż przy prawidłowych wynikach nasienia.

Embriolog nOvum

Powrót do forum