Czy jest możliwość ciąży dwuowodniowej, dwukosmówkowej po transferze jednego zarodka – blastocysty?

Czy jest możliwość ciąży dwuowodniowej, dwukosmówkowej po transferze jednego zarodka - blastocysty?
Teoretyczna wiedza podręcznikowa podaje, że dwukosmówkowa ciąża jednojajowa powstaje wskutek podziału zarodka na wcześniejszym niż blastocysta etapie rozwoju (do moruli). Jednak praktyka i doświadczenie nieraz nie zgadza się z teorią. Naukowiec T. Murakoshi z Japonii w doniesieniu naukowym z 2013 r.,Dichorionic diamniotic twin pregnancy after single blastocyst embryo transfer may not be a rare finding: a single center experience,stwierdził, że wśród ciąż bliźniaczych po podaniu pojedynczej blastocysty dwukosmówkowe ciąże bliźniacze zdarzyły się w 9% przypadków. Większa część z nich była ciążami dwuzygotycznymi, czyli powstała w wyniku transferu zarodka i naturalnej koncepcji w tym samym cyklu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum