Czy jest możliwość żeby kobieta poniżej 35 roku życia miała podane 2 blastocysty w programie MZ?

Jestem zakwalifikowana do rządowego programu in vitro, mam 32 lata, w pierwszym podejściu, miałam tylko 1 dobrą komórkę, niestety zarodek się nie utrzymał. Teraz jestem w drugim podejściu, mam zamrożonych 6 blastocyst, wczoraj miałam podaną jedną. Chciałabym się dopytać jaka jest możliwość podania dwóch blastocyst, wiem, że w regulaminie zakładają, ze 2 można podać po 35 roku albo w szczególnych przypadkach. Jakie są te szczególne przypadki? Czy jest możliwość żeby kobieta poniżej 35 roku życia miała podane 2 blastocysty?

W programie refundacyjnym dopuszczalny jest transfer dwóch zarodków w przypadku pacjentek, które ukończyły 35 lat. Do macicy pacjentki, która nie ukończyła 35. roku życia może zostać przeniesiony tylko jeden zarodek; transfer dwóch zarodków dopuszczalny jest jedynie w uzasadnionych klinicznie przypadkach – ostateczną decyzję dotyczącą liczby transferowanych zarodków podejmuje lekarz prowadzący – z nim powinna skonsultować Pani swoje wątpliwości. Jednym z takich uzasadnionych klinicznie sytuacji według nas jest np. słaba jakość zarodków.

Embriolog nOvum

Powrót do forum