Czy jest realna szansa na uzyskanie zarodków, czy raczej powinnam już pomyśleć o in vitro z KD?

Mam 34 lata, stwierdzoną endometriozę, AMH na poziomie 0,6. Jestem po dwóch refundowanych nieudanych próbach in vitro. W pierwszym podejściu pobrano 2 oocyty, nie uzyskano żadnego zarodka. W drugim natomiast pobrano 6 oocytów i także nie uzyskano żadnego zarodka. Wyniki nasienia męża są prawidłowe. Czy jest sens podejmować trzecią próbę, czy jest realna szansa na uzyskanie zarodków, czy raczej powinnam już pomyśleć o in vitro z KD?

Ogniska endometriozy zlokalizowane na jajnikach upośledzają ich funkcję, czego skutkiem może być zahamowanie owulacji, oraz niszczą korę jajników, czyli miejsce, gdzie zlokalizowane są pierwotne pęcherzyki zawierające komórki jajowe.Endometriozawpływa także na jakość komórek jajowych, w wyniku czego z większą częstotliwością może dochodzić do niepowodzeń zapłodnienia, zahamowania rozwoju uzyskanych zarodków, zaburzeń implantacji i poronień. Należy mieć na uwadze, że zaistniała sytuacja dotycząca dwóch poprzednich prób zapłodnienia metodą in vitro w ramach programu objętego finansowaniem przez MZ, może być wskazaniem do przeprowadzenia powtórnego, aktualnego badaniaFSHiAMH(według uznania lekarza prowadzącego stymulację) przed kolejną próbą refundowanegoin vitroi jeśli wyniki będą nieprawidłowe, wówczas lekarz może zdyskwalifikować parę. Jeśli wyniki będą prawidłowe, to można nadal próbować dopóki udaje się uzyskać komórki jajowe.

Ostateczną opinię dotyczącą sensu następnej próby i realnej szansy na uzyskanie zarodków powinien wydać Państwa lekarz prowadzący. On zna najlepiej Państwa historię i szanse na własne dziecko. Wie jakiej jakości były ostatnio pobrane komórki jajowe, czy były dojrzałe, czy widzi szansę na uzyskanie ich w podobnej ilości w następnej próbie i możliwość ich zapłodnienia po ewentualnej aktywacji. Jeśli szanse są małe lub żadne, pozostają komórki jajowe dawczyni. Proszę jednak pamiętać również o tym, że w ramach programu refundacyjnego nie może Pani skorzystać z dawstwa.

Embriolog nOvum

Powrót do forum