Czy jest sens powtarzać badanie beta hcg?

Czy jest sens powtarzać badanie beta hcg w 14 dniu po transferze 3 dniowych zarodków, skoro wynik powyższego badania w 12dpt wyszedł poniżej1,2?

Nie, nie ma konieczności powtórnego oznaczania stężenia hCG.

Embriolog nOvum

Powrót do forum