Czy jest szansa na podział komórek, jeśli w wyniku zapłodnienia po 20 godzinach nie pojawiły się przedjądrza?

Czy jest szansa na podział komórek jeśli w wyniku zapłodnienia komórki plemnikiem (w ramach ICSI ) - po 20 godzinach nie pojawiły się przedjądrza?

Cechy zapłodnienia (obecność przedjądrzy) są możliwe do zaobserwowania jedynie przez krótki czas. Sporadycznie zdarza się, że są one jeszcze bądź już niewidoczne w czasie prowadzenia obserwacji mikroskopowej. Niekiedy, w przypadku, gdy początkowo nie zaobserwowano wspomnianych przedjądrzy w odpowiednim czasie, ale są widoczne dwa ciałka kierunkowe, dalsza obserwacja w kolejnych dobach może potwierdzić czy z takiej komórki rozwija się prawidłowy zarodek, który może zostać przetransferowany i ma szansę dać ciążę. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że komórka jajowa się zapłodniła, ale cechy zapłodnienia nie były widoczne w typowym czasie, tylko wcześniej lub później.

Embriolog nOvum

Powrót do forum