Czy jest szansa na zdrową ciążę?

W 11 dobie po transferze blastocysty bHCG - 7,7, w 13 dobie - 10,6. Są to b. niskie wartości. Czy jest szansa na zdrową ciążę? Jeśli tak, jaki procent? Co oznacza tak niska beta?
Proszę raz jeszcze oznaczyć poziom hCG po upływie kolejnych 48. godzin - początkowo za prawidłowy przyrost hCG uznaje się wartości zwiększające się o minimum 66% w ciągu 48 godzin i o 114% w ciągu 72 godzin.

Embriolog nOvum

Powrót do forum