Czy jest to możliwe, że 3 zarodki stanęły w tym samym momencie?

Z 6 zapłodnionych komórek, 4 rozwijały się normalnym tempem, w 4 dobie tylko jeden poszedł dalej a reszta stanęła. Czy jest to możliwe, że 3 zarodki stanęły w tym samym momencie, pomimo dopłaty za procedurę, w której embriolog wybiera najlepsze plemniki?

Rozwój zarodka zależy od czynników biologicznych, na które embriolog nie zawsze ma wpływ. Wpływ na wolniejszy i słabszy rozwój zarodka mogą również mieć czynniki, które nie zawsze są łatwe do rozpoznania. Gdy zahamowanie rozwoju zarodków następuje po 3. dobie w dotychczas dobrze rozwijającym się embrionie, wówczas można podejrzewać, że przyczyna tego stanu rzeczy leży po stronie plemnika;po tym czasie włącza się genom zarodka, a więc na jego rozwój ma także wpływ jakość nasienia. Może się tak zdarzyć nawet, jeśli do zapłodnienia użyto plemnik wybrany do zapłodnienia pod bardzo dużym powiększeniem, bowiem wygląd plemnika nie zawsze odzwierciedla jego funkcje biologiczne.

Embriolog nOvum

Powrót do forum