Czy jeżeli nie zdecydujemy się na pobranie komórek jajowych, to przepadnie nam druga próba in vitro?

Uczestniczymy w Rządowym Programie in vitro. Pierwsze in vitro się nie powiodło, pobrano 11 komórek jajowych z czego wyselekcjonowano 6, a zapłodniła się tylko jedna komórka jajowa. Po 3-miesięcznej przerwie przystąpiono do stymulacji lekami i w tej chwili do pobrania będzie nadawało się tylko może 5 komórek jajowych. Czy jeżeli w takim przypadku nie zdecydujemy się na pobranie komórek jajowych, to przepadnie nam druga próba in vitro, czy dalej pozostaną nam dwie próby in vitro w ramach programu?

Stymulacja jest uznana za część kliniczną zabiegu in vitro, więc w przypadku przerwania stymulacji przepadnie Państwu druga próba.

Embnriolog nOvum

Powrót do forum