Czy kilka dni po transferze można odbyć długą podróż samochodem?

Czy kilka dni po transferze można odbyć długą podróż samochodem?

Może Pani wybrać się w podróż, proszę jednak pamiętać o postojach, ponieważ długotrwałe siedzenie jest niewskazane zarówno dla macicy, jak i zastoju żylnego w nogach.

Embriolog nOvum

Powrót do forum