Czy klasa blastocyst 1BC i P8B dobrze rokuje? Czy 6-letnie mrożenie może wpłynąć na potencjał rozwojowy zarodków i zdrową ciążę?

Jestem po jednym udanym zabiegu in vitro ICSI. Dziecko urodzone o czasie poród naturalny. Dziecko ma wadę wrodzona OUN. Stymulacja była przeprowadzona 5 lat temu gdy miałam 35 lat. Pobrano 7 komórek , uzyskano 4 zarodki. Ciąża była ze świeżych zarodków wyhodowanych do stadium blastocysty. Podano 2 zarodki dobrej klasy. Obecnie mam 41 lat i chciałabym powrócić po 2 pozostałe zarodki. Czy klasa blastocyst 1BC i P8B dobrze rokuje? Czy należy rozważyć podanie 2 zarodków, niestety zostały zamrożone na jednej słomce? Czy 6-letnie mrożenie może wpłynąć na potencjał rozwojowy zarodków i zdrową ciążę?

Oznaczenia P8B nie jest rutynowo stosowane i należy zapytać o nie w klinice, w której zamrożono zarodek. W piątej dobie od transferu zarodek powinien być blastocystą, czyli powinien być oznaczony cyfrą od 1 do maksymalnie 6 i dwiema dużymi literami. Nieraz nieco opóźniony zarodek w piątej dobie może być kompaktujący. Najlepiej rokują blastocysty powyżej 3 BB, czyli 3 i więcej oraz BB, AB, BA, AA. Z uwagi na Pani wiek i jakość zamrożonych zarodków można rozważyć transfer dwóch embrionów. Czas przez jaki zarodki pozostają zamrożone nie ma wpływu na ich potencjał do pomyślnej implantacji i zdrowie powstałego z takiego zarodka dziecka.

Embriolog nOvum

Powrót do forum