Czy klasa blastocysty ma znaczenie na późniejsze przyrosty?

Jestem po crio 5-dniowej blastocysty klasy 2, 10dpt bhcg wynosi 39,90 mlU/ml i tu moje pytanie: czy wynik nie jest za niski? Czy klasa blastocysty ma znaczenie na późniejsze przyrosty? Podobno blastocysty zagnieżdżają się 1-2 dpt, czy w moim przypadku z uwagi na jakość blastocysty mogło dojść później do zagnieżdżenia i stąd taki niski wynik?

Wartości hCG powyżej 5 mlU/ml wskazują na ciążę. Jest wiele prac prognozujących rozwój ciąży w zależności od wartości bezwzględnej hormonu beta hCG oznaczanego w określonym dniu po transferze zarodka. Np. Bjercke et al [Bjercke S, Tanbo T, Dale PO, Morkrid L, Abyholm T. Human chorionicgonadotrophinconcentrations in earlypregnancyafter in-vitro fertilization.Hum Reprod.1999;14(6):1642–1646] zauważył, że ciąże , w których poziom beta hCG wynosił więcej niż 55 IU/L w 12. dniu po transferze mają 90% szans na kontynuację. Z koleiOchsenkühn R. (Acta ObstetGynecolScand.2009;88(12):1382-8. doi: 10.3109/00016340903322743. Predictivevalue of early serum beta-hCGlevelsafter single blastocyst transfer.Ochsenkühn R,Arzberger A,von Schönfeldt V,Engel J,Thaler CJ,Noss U.) stwierdził, że poziom beta hCG powyżej 15 mIU/mL, 80 mIU/mLi 1500 mIU/mLw 11., 14. i 21. dniu po pobraniu komórek jajowych, odpowiednio w 89%, 93% i92% przypadków rokuje dobrze, co do dalszego rozwoju ciąży.

Embriolog nOvum

Powrót do forum