Czy klasa podanego podczas transferu embrionu ma wpływ na ewentualny rozwój i zdrowie dziecka?

Czy klasa podanego podczas transferu embrionu ma wpływ na ewentualny rozwój i zdrowie dziecka?

Jakość zarodka ma wpływ na szanse na jego pomyślną implantację, ale nie na zdrowie poczętego z niego dziecka.

Embriolog nOvum

Powrót do forum