Czy kolejna stymulacja może odbyć się już w kolejnym cyklu, czy trzeba jakiś czas odczekać?

W dniu 03.02.2015r miałam wykonany embriotransfer - podano jeden embrion. Był to mój pierwszy transfer. Nie mamy dodatkowych zamrożonych zarodków gdyż na 10 pobranych komórek rozwinęła się tylko 1. W związku z tym mam pytanie- czy w razie niepowodzenia pierwszego podejścia kolejna stymulacja może odbyć się już w kolejnym cyklu, czy trzeba jakiś czas odczekać?

Według rekomendacji medycznych pomiędzy kolejnymi stymulacjami należy zachować minimumtrzy cykle przerwy.

Embriolog nOvum

Powrót do forum