Czy konieczne jest badanie kariotypu, jeżeli posiadamy już zdrowe dziecko dzięki metodzie in vitro?

Czy konieczne jest badanie kariotypu, jeżeli posiadamy już zdrowe dziecko dzięki metodzie in vitro (udało się za pierwszym podejściem), a teraz kolejne dwie próby się nie udały? Badania immunologiczne wyszły dobre, lekarz zalecił zrobić też histeroskopię.

Oznaczenie kariotypu (badanie cytogenetyczne) jest jednym z ważniejszych badań obowiązkowych dla obojga partnerów, którzy przystępują do zabieguin vitroz powodu męskiej niepłodności (poniżej 5mln/ml plemników) lub doświadczyli trzech i więcej poronień. Czasem zleca się to badanie, aby wytłumaczyć nieskuteczność zastosowanej procedury zapłodnieniain vitro. Samo posiadanie zdrowego dziecka zmniejsza prawdopodobieństwo nosicielstwa wady genetycznej u rodziców, ale kompletnie tego ryzyka nie wyklucza.

Embriolog nOvum

Powrót do forum