Czy konieczne jest zrobienie wszystkich wymienionych badań przed procedurą kwalifikacyjną, czy możliwe jest wykonanie ich już po zakwalifikowaniu i czy są one refundowane?

Chcielibyśmy z mężem skorzystać z możliwości przystąpienia do Programu Rządowego In Vitro z uwagi na bardzo obniżone parametry nasienia, które utrzymują się już kilka lat. Na wizycie otrzymaliśmy kartkę z obligatoryjnymi badaniami, które musimy wykonać przed przystąpieniem do programu, tj.: kariotypy i grupy krwi obojga, mąż - nasieniogram. Ja dodatkowo: FSH, LH, AMH, TSH, Prolaktyna, przeciwciała IgG i IgM przeciw toxoplazmozie, cytomegalii i różyczce, morfologia układ krzepnięcia, elektrolity z krwi oraz wymazy w kierunku chlamydia, mycoplazma, ureaplazma, posiew ogólny, cytologia. oboje: WR, HBs (antygen), HIV(przeciwciała), HCV(przeciwciała). Czy konieczne jest zrobienie tych wszystkich badań przed procedurą kwalifikacyjną, czy możliwe jest wykonanie ich już po zakwalifikowaniu i czy są one refundowane? Na podstawie jakich badań w ogóle odbywa się kwalifikacja?

Informacje dotyczące warunków kwalifikacji (i dyskwalifikacji) do programu refundacyjnego zawarte są na stronie: http://invitro.gov.pl/ktomoze

Informację dotyczącą badań wykonywanych przed przystąpieniem do refundowanego programu można odnaleźć na stronie (strona 8):

http://invitro.gov.pl/files/program_leczenie_nieplodnosci_metoda_zaplodnienia_pozaustrojowego_na_lata_2013_2016.pdf

Badania te wykonuje się po zakwalifikowaniu do programu i są one objęte refundacją dotyczy to badań: grupa krwi (tylko żona, chyba że Pan będzie miał w ramach refundacji zabieg biopsji jąder, to wtedy jest wymagana grupa krwi), chlamydie, WR, HBsAg, anty HCV, antyHIV, antyHBc na razie proszę nie wykonywać, zostaną one pobrane po zakwalifikowaniu do Programu bezpłatnie w nOvum.

Kwalifikacja do Programu odbywa się na podstawie dokumentacji z dotychczasowego leczenia (musi być udokumentowany odpowiedni czas leczenia i wskazania do zabiegu in vitro), wywiadu, badania ogólnego i ginekologicznego, badań dodatkowych świadczących o możliwości odpowiedzi na stymulację czyli FSH i/lub AMH, badania nasienia.) W nOvum na pierwszej wizycie rejestracyjnej zleca się też dodatkowe badania, które nie są wymienione w dokumencie Ministerstwa Zdrowia, a są wymagane w naszej przychodni przed zabiegiem w znieczuleniu ogólnym, a także, jeśli są takie wskazania medyczne, oraz inne niezbędne, aby zabieg przeprowadzić bezpiecznie i gwarantując najwyższą w danej sytuacji możliwą skuteczność. Badania te, jeśli ich wykonanie będzie konieczne, można przeprowadzić w placówkach mających umowy z NFZ-em. Na kartce otrzymanej w nOvum są one zaznaczone z boku odpowiednim kolorem, legenda co oznacza dany kolor jest poniżej, proszę zwrócić na to uwagę. Nie wszystkie z wymienionych przez Panią badań są obowiązkowe i wymagane bezwzględnie. W razie wątpliwości proszę zadzwonić na dyżur telefoniczny do nOvum. Zostanie Pani szczegółowo poinformowany co do zakresu badań w Państwa przypadku.

Embriolog nOvum

Powrót do forum