Czy kriotransfer można wykonać w tym samym cyklu co histeroskopię diagnostyczną?

Czy transfer mrożonych zarodków można wykonać w tym samym cyklu co histeroskopię diagnostyczną? Histeroskopia będzie wykonana techniką waginoskopową, bez użycia znieczulenia.

Lepiej jest wykonać histeroskopię w cyklu poprzedzającym planowany kriotransfer. Histeroskopia diagnostyczna zawsze może okazać się terapeutyczną, czyli zabiegową. Dodatkowo, wykonanie histeroskopii w cyklu poprzedzającym transfer, bywa uznawane za odpowiednik scratchingu endometrium, czyli zabiegu, którego celem jest zwiększenie (prawie dwukrotne – jak pokazują statystyki) szansy na implantację zarodków.

Embriolog nOvum

Powrót do forum