Czy krosty na twarzy i dekolcie po ET są normalne?

Jestem pięć dni po transferze jednej blastocysty. Czy krosty na twarzy i dekolcie (więcej) są normalne? I co mogą oznaczać? Pojawiły się ok. 3 dnia od transferu. I Czy od czasu do czasu bule menstruacyjne podbrzusza mogą coś oznaczać? Skąd się bierze utrzymująca się temperatura do 37,2? Czy można przed zrobieniem testu zaobserwować wcześniejsze symptomy ciąży lub jej braku?

Jeśli przyjmuje Pani po transferze preparat zawierający progesteron (np. Luteinę), zmiany skórne mogą być jednym ze skutków podwyższonego poziomu progesteronu, szczególnie jeśli ma Pani skłonności do tego typu zmian, np. w drugiej fazie cyklu. Także podwyższona temperatura może być wynikiem zwiększenia się stężenia progesteronu w Pani organizmie w związku z jego suplementacją. Jedynym jednoznacznym i wiarygodnym miernikiem tego czy transfer się powiódł i doszło do pomyślnego zagnieżdżenia się zarodka jest oznaczenie poziomuhCGwe krwi po upływie około 12. – 14. dni od dnia transferu (w przypadku transferu blastocysty – pierwsze oznaczenie poziomu hCG w surowicy można wykonać w 10. dniu po zabiegu) i jeśli będzie pozytywne powtórzenie badania za dwa dni (w celu oceny ewentualnego przyrostu poziomu hormonu – wartość powinna zwiększyć się dwukrotnie), a na późniejszych etapach ciąży – uwidocznienie pęcherzyka ciążowego w czasie badania aparatem USG. Inne metody oceny skuteczności transferów mogą być niedokładne i wieloznaczne. Proszę odczekać jeszcze kilka dni i oznaczyć poziomhCG, a wynik badania potraktować jako wiążący.

Embriolog nOvum

Powrót do forum