Czy krwawienie w czasie transferu zmniejsza szansę na ciążę?

Czy krwawienie podczas transferu, prawdopodobnie z szyjki (po 20 minutach po transferze ustało),wpływa w jakiś sposób na powodzenie próby?

Według niektórych lekarzy i embriologów obecność krwi na cewniku, za pomocą którego wykonywano transfer zarodków jest oznaką tak zwanego „trudnego transferu” i tym samym czynnikiem zmniejszającym szansę powodzenia procedury zapłodnienia in vitro. Wyniki badań opublikowanych w 1998 roku w czasopiśmie „Fertility and Sterility” (1998; 70: 878 – 82) sugerują, że obecność krwi na transferowym cewniku może siedmiokrotnie zmniejszyć szansę na uzyskanie ciąży; podobne wyniki uzyskał inny zespół badaczy – ich obserwacje zostały opublikowane w „Human Reproduction” w 2003 roku (2003; 18: 1848). Zaś zespół kierowany przez T. Silbersteina, którego analizy opublikowano w 2004 roku w „Fertility and Sterility” (2004; 82: 1402 – 06), nie potwierdził związku pomiędzy obecnością krwi na kateterze a wskaźnikiem prawidłowych zagnieżdżeń i uzyskanych ciąż klinicznych.

W związku z brakiem wspólnego stanowiska naukowców zgłębiających to zagadnienie, nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na Pani pytanie.W nOvumwielokrotnie uzyskiwaliśmy ciąże po tzw. "trudnych transferach", dlatego proszę cierpliwie odczekać 12 – 14 dni od momentu transferu iwówczas wykonać test ciążowy.

Embriolog nOvum

Powrót do forum